Go to content
Twój koszyk

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie witryną [allwimin.com], obsługiwaną przez Spark & Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”). Spółka traktuje kwestie poufności i ochrony danych bardzo poważnie i stosuje się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególność dot. rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki z nich korzystamy.

Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spark & Mortar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Spółka zbiera informacje dobrowolnie podane przez Państwa podczas korzystania z witryny, informacje związane z zamówieniami na nasze produkty (np. historia zakupów) oraz informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie.

Podstawowymi i niezbędnymi do założenia konta danymi zbieranymi przez Spółkę są Państwa imię, nazwisko oraz adres email. W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem witryny wymagane będzie podanie także innych danych, w szczególności danych teleadresowych – podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu za pośrednictwem witryny.

Spółka może gromadzić także automatyczne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa z witryny (np. oglądane produkty). Powyższe dane osobowe mogą zostać poddane automatycznemu przetwarzaniu mającemu na celu uzyskanie informacji o preferowanych przez Państwa materiałach reklamowych, produktach, promocjach oraz wydarzeniach, aby lepiej dostosować kierowane do Państwa przez Spółkę działania reklamowe i promocyjne. Spółka wykorzystuje do zbierania ww. danych również pliki cookies.

Cel przetwarzania

Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • założenie i korzystanie z konta użytkowniczki (imię i nazwisko oraz adres email);
 • składanie i realizacja zamówień na produkty za pośrednictwem naszej strony (dane teleadresowe, imię i nazwisko, dane o zamawianych produktach);
 • ochrona interesów Spółki, np. na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z witryny lub związanych ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem witryny;
 • marketing (historia zakupów, dane automatycznie zbierane przy pomocy plików cookies i dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie internetowej; w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – imię i nazwisko oraz adres email);
 • cele statystyczne i związane z zapewnieniem funkcjonalności strony.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Państwa zgoda – dane zbierane przy użyciu plików cookies;
 • Zawarcie i wykonanie umowy – założenie konta użytkownika i korzystanie z niego oraz składanie i realizacja zamówień na produkty za pośrednictwem witryny;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę – prowadzenie przez Spółkę działalności marketingowej (w szczególności, reklama swoich produktów) oraz zabezpieczenie interesów Spółki na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z witryny lub związanych ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem witryny.

 Kategorie odbiorców

Spółka może udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki (np.: usługi księgowe, informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki;
 • właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.

Czas przetwarzania

Spółka będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez następujący okres:

 • przez czas wykonywania umowy (w związku z prowadzeniem konta i realizacją poszczególnych zamówień), do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń z tym związanych;
 • przez czas prowadzenia działalności marketingowej Spółki – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych, tj. do otrzymania od Spółki swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody);
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu i przeznaczone są do korzystania z witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania Państwa sesji po opuszczeniu strony, dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania Państwa profilu (np. preferowanych produktów) w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych.

Na witrynie są wykorzystywane dwa główne rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce. Zablokowanie plików cookies może spowodować niemożliwość korzystania z pewnych funkcjonalności witryny. Instrukcje zablokowania lub usunięcia plików cookies znajdą Państwo poniżej:

Urządzenia mobilne:

 

Pliki cookies są zamieszczane na Państwa urządzeniu przez Spółkę i mogą być wykorzystywane przez Spółkę oraz współpracujących ze Spółką dostawców usług.

Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookies zapisywanych na Państwa urządzeniu mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystacie Państwo z witryny. W tym celu pliki cookies mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

 1. Logi serwera

Niektóre informacje o korzystaniu przez Państwa z witryny mogą być zapisywane w warstwie serwerowej. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania witryną, w tym w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 1. Aktualizacja

Niniejszy dokument może być zmieniany z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności potrzebę dostosowania do zmian w prawie lub praktyce organów administracyjnych. O planowanych zmianach użytkownicy zostaną poinformowani mailem, z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W razie braku zgody na aktualizację Polityki prywatności użytkownicy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu naszej strony (usunięcie konta użytkownika).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: [hi@allwimin.com].